Termeni și condiții

Domeniul www.impactalbums.ro este proprietatea și este administrat de societatea Miblioteq S.R.L., cu sediul în Brașov, strada Fanarului, nr 2A, judetul Brașov, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov sub numărul J08/1239/2019, cod de identificare fiscala RO 40861352 (”Prestatorul” sau ”Societatea”).

1. DEFINIȚII

În cuprinsul prezentului document, următorii termeni vor avea, dacă din context nu rezultă altfel, următorul înțeles:

SITE – domeniul www.impactalbums.ro

PRESTATOR – societatea Miblioteq S.R.L., cu sediul în Brașov, strada Fanarului, nr 2A, judetul Brașov, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov sub numărul J08/1239/2019, cod de identificare fiscala RO 40861352.

UTILIZATOR - orice persoană fizică cu vârsta peste 18 ani sau persoană juridcă care are calitatea de fotograf și care își face Cont pe Site; verificarea calității de fotograf se realizează la momentul primirii cerereii de creare a Contului, de către angajații Miblioteq, prin verificarea portofoliului de clienți pus la dispoziție de solicitantul contului, decizia validării și / sau a respingerii cererii de creare cont aparținând în totalitate reprezentanților Miblioteq;

CLIENT – orice Utilizator care a plasat o Comandă;

CONT – sectiunea din Site formată dintr-o adresa de e-mail și o parolă care permite Utilizatorului transmiterea Comenzii și care conține informatii despre Utilizator / Client și istoricul Clientului în Site (Comenzi, facturi fiscale, garantii Produse etc.). Utilizatorul este responsabil si se va asigura că toate informațiile introduse la crearea Contului sunt corecte, complete și actualizate.

COMANDA – un document electronic ce intervine ca forma de comunicare intre Prestator si Client prin care Clientul transmite Prestatorului, prin intermediul Site-ului intentia sa de a achizitiona Produse de pe Site;

PRODUSE – orice material fotografic sau oricare ale produse listate pe Site, inclusiv produsele si serviciile mentionate in Comanda, care urmeaza a fi furnizate de catre Prestator Clientului ca urmare a Contractului incheiat.

CONTRACT - reprezinta o Comandă plasată de Client, confirmată și acceptată de către Prestator căreia i se aplică prezentul Document.

DOCUMENT – prezentele Termeni și Condiții

NEWSLETTER - mijlocul de informare periodic, exclusiv electronic (e-mail, SMS), cu privire la Produsele și/sau promoțiile desfășurate de către Prestator într-o anumită perioadă.

UTILIZARE ABUZIVĂ - reprezintă utilizarea Site-ului într-un mod contrar practicii în domeniu, a reglementărilor și ale legislației în vigoare sau în orice alt mod care poate produce prejudicii Prestatorului sau societăților afiliate acestuia.

CONȚINUT are următoarea definiție:

toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;

conținutul oricărui mesaj/ofertă trimis/ă Utilizatorilor prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;

informații legate de produsele, serviciile și/sau tarifele acestora, practicate de Miblioteq sau de către un partener contractual al acestuia, într-o anumită perioadă;

date referitoare la Miblioteq.

Utilizatorii / Clienții acestui Site sunt rugați să citească cu atenție termenii și condițiile de utilizare următoare.

2. DISPOZIȚII GENERALE

2.1. Prin crearea paginii www.impactalbums.ro, Miblioteq S.R.L. are ca scop informarea Clienților / Utilizatorilor cu privire la serviciile și produsele oferite. Accesarea și utilizarea Site-ului de către Utilizatori este condiționată de respectarea, de către aceștia, a prezentului Document și a prevederilor legale aplicabile. Folosirea în orice mod, accesarea, vizitarea și/sau vizualizarea Conținutului Site-ului, respectiv transmiterea de Comenzi pe Site, implică aderarea Utilizatorului la acești ”Termeni și Condiții”, cu excepția cazului în care Utilizatorul va fi fost informat că, pentru conținutul respectiv, se aplică condiții de utilizare distincte.

2.2. Utilizatorul este unic răspunzător pentru toate activitățile care decurg din folosirea Site-ului/Conținutului acestuia. Utilizatorul va răspunde pentru încălcarea prezentului Document și utilizarea Site-ului cu nerespectarea acestuia, pentru încălcarea drepturilor Miblioteq și pentru orice daune provocate Site-ului, Conținutului acestuia, societății Foto Imapct S.R.L. sau oricărui colaborator sau partener contractual al acesteia, indiferent de natura daunelor astfel produse, fiind obligat la acoperirea întregului prejudiciu astfel produs. În cazul în care Prestatorul descoperă neregularități și/sau încălcări de orice fel a prevederilor din prezentul Document care conduc la prejudicierea sau perturbarea în orice fel a activității Societății, Miblioteq S.R.L. își rezervă dreptul, la libera sa alegere, de a anula, limita, restricționa, suspenda sau bloca accesul Utilizatorului la Conținut. În acest caz, Utilizatorul se poate adresa Prestatorului, la datele de contact indicate pe Site, pentru a primi justificările necesare în legătură cu măsurile adoptate în sensul prezentului articol și data de la care acestea au fost sau vor fi aplicate. 

2.3. Utilizatorul își poate revoca acordul cu privire la conținutul prezentului Document oricând va considera de cuviință, prin contactarea societății Miblioteq S.R.L. la datele de contact indicate pe Site sau prin exprimarea intenției de revocare prin intermediul opțiunilor existente pe Site sau în cuprinsul mesajelor primite de către Utilizator, destinate special acestui scop.

2.4. Acest Site este adresat doar Utilizatorilor/Clienților persoane fizice cu varsta minimă de 18 ani, cărora nu le-a fost interzis accesul pe Site, indiferent de motivul care a stat la baza respectivei interdicții. Prin transmiterea unei Comenzi, Clientul confirmă că a citit și a acceptat Termenii și Condițiile și că îndeplinește condițiile pentru formularea respectivei Comenzi.

3. PLASAREA COMENZILOR

3.1. Comanda se transmite pe cale electronică, prin intermediului Site-ului, unde Utilizatorul trebuie să fie înregistrat și să dețină un Cont valid.

3.2. Fiecare Comanda trebuie să conțină datele de identificare, facturare și livrare ale Clientului. Acestea se vor prelua automat din datele comunicate la crearea Contului. Clientul isi asuma aceasta prevedere si se obliga ca, în cazul în care apar modificări ale datelor mentionate la inregistrare, sa le comunice Prestatorului, la momentul plasarii Comenzilor.

3.3. Comanda trebuie să conțină elementele digitale necesare personalizării Produselor comandate de Client, respectiv imagini și colaje cu imagini fotografice digitale, texte și grafice precum și un set complet de opțiuni de prelucrare, tiparire, legare, copertare și accesorizare, selectate exclusiv din oferta Prestatorului.

3.4. Confirmarea de primire a Comenzii, care conține validarea Comenzii, prețul final al Produselor aferente respectivei Comenzi și termenele de execuție ale Produselor comandate, semnifică acceptarea de către Prestator a Comenzii.

3.5. Data la care este transmisă confirmarea de primire a Comenzii de către Prestator către Client se consideră data Comenzii iar Contractul se va considera încheiat la momentul confirmării acceptării Comenzii de către Prestator.

3.6. Prin finalizarea Comenzii, Clientul confirmă că toate datele furnizate de acesta, necesare executării Comenzii, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii și își exprimă acordul cu privire la posibilitatea Prestatorului de a-l contacta, prin orice mijloc disponibil/agreat de către Vânzător, în orice situație în care acesta va considera că este necesară contactarea Clientului în vederea executării contractului intervenit între Preatator și Client.

4. TERMENE DE EXECUȚIE ȘI MODALITĂȚI DE LIVRARE

4.1. Durata executării fiecărei Comenzi în parte se stabilește de catre Prestator, în funcție de complexitatea acesteia și de volumul de comenzi aflate în lucru în perioada în care se face solicitarea. Executarea Comenzii începe din momentul transmiterii de catre Prestator a confirmarii de primire a Comenzii.

4.2. Prestatorul va comunica Clientului, momentul finalizării execuției Produselor, iar Clientul poate opta între predarea acestor Produse la sediul Prestatorului sau livrarea acestora Produse prin curier (costurile aferente livrării Produselor prin curier vor fi suportate de către Client). Opțiune Clientului referitoare la modalitatea de livrare a Produselor va fi transmisă Prestatorului in termen de cel mult 1 zi lucratoare de la momentul finalizarii executiei Produselor.

4.3. Comanda se considera a fi finalizată în momentul în care Prestatorul a comunicat către Client finalizarea execuției Produselor comandate, indiferent de optiunea de livrare aleasa de Client.

4.4. In cazul in care Clientul optează pentru livrarea Produselor prin curier, Prestatorul va comunica acestuia momentul predarii Produselor catre societatea care asigura livrarea. Prestatorul nu-și asumă nici o responsabilitate pentru durata prestației societatii de curierat.

5. PREȚUL PRODUSELOR, TERMENE ȘI MODALITĂȚI DE PLATĂ

5.1. Prețul de execuție al fiecărei Comenzi în parte se generează automat pe Site pe masura adăugării de către Client a opțiunilor de execuție selectate, este afisat anterior plasării Comenzii astfel încât este însușit de Client prin plasarea Comenzii și se validează de către Prestator prin confirmarea de primire a Comenzii.

5.2. Prețul de execuție al fiecărei Comenzi în parte se calculează pe baza prețurilor tarifare unitare pentru fiecare element (opțiune) din oferta Prestatorului care sunt asumate de catre Client la momentul plasarii Comenzii.

5.3. În cazul în care Clientul adaugă la Comandă opțiuni care nu se regăsesc în oferta generală a Prestatorului, dar sunt acceptate în execuție de catre Prestator, prețul unitar al opțiunilor respective, precum și, prețul final al Comenzii vor fi comunicate de catre Prestator prin confirmare ulterioara. In acest caz, data Comenzii, respectiv data încheierii Contractului va fi data la care Clientul confirma pretul unitar al opțiunilor respective, precum și, prețul final al Comenzii.

5.4. Plata Produselor comandate se va realiza de catre Client astfel:

i. prin transfer bancar / depunere de numerar în contul Prestatorului, in termen de cel mult 3 zile lucratoare de la data la care Prestatorul a comunicat Clientului finalizarea Comenzii, caz în care predarea/livrarea Produselor comandate va fi condiționată de creditarea contului Prestatorului cu sumele aferente.

ii. prin ramburs, plata Produselor realizandu-se în numerar la curier în momentul preluării Produselor comandate de la acesta, cu asumarea de către Client a costurilor adiționale aferente serviciului prestat de societatea de curierat.

5.5. Pentru prima Comanda trimisă de către Client către Prestator, respectiv, pentru prima Comandă trimisa după o perioadă pasivă de 1 (unu) an calendaristic de la ultima Comandă, Prestatorul își rezervă dreptul de a solicita efectuarea plății Produselor comandate în avans, prin transfer bancar / depunere de numerar în contul Prestatorului, iar executarea Comenzii va avea urmatorul curs:

i. Punerea în executare a Comenzii va fi suspendată până creditarea contului Prestatorului cu suma aferente contravalorii Comenzii. În caz de plata, se va da curs executării Comenzii, data încasării efective a contravalorii acesteia fiind și data de începere a execuției Produselor comandate. Pentru evitarea oricaror interpretari, aceasta situatie este o derogare de la prevederile articolelor 3.5 si 4.1. de mai sus.

ii. Prestatorul va transmite Clientului factura aferenta Produselor comandate în cel mult 3 zile lucrătoare de la transmiterea confirmarii Comenzii.

iii. Clientul va achita factura transmisă de Prestator în cel mult 5 zile lucrătoare de la emiterea acesteia și va comunica prin e-mail dovada plății către Prestator. În caz de neplata ori daca Clientul nu transmite Prestatorului dovada de plată in termenul specificat, Prestatorul va anula Comanda.

iv. Regulile mentionate mai sus se aplica si în situația în care valoarea cumulată a comenzilor în lucru de la Client depășește valoarea de 5.000 Ron, cu mentiunea ca aceste reguli se vor aplica tuturor comenzilor in lucru de la Client, indiferent de stadiul de executie al acestora.

6. SOLUȚIONAREA RECLAMAȚIILOR ȘI GARANȚII

6.1. Prestatorul se obligă să înlocuiască, la termene similare livrării iniţiale, pe cheltuiala sa, incluzând şi costurile livrării, acele materiale fotografice care prezintă deteriorări la momentul primirii de catre Client, cu condiţia ca acesta să notifice Prestatorului situaţia constatată în cel mult 2 zile lucratoare de la intrarea în posesia Produselor şi, la cererea Prestatorului, să returneze, pe cheltuiala Prestatorului, Produsele deteriorate. Aceasta prevedere se aplica in cazul in care Clientul a optat pentru livrarea Produselor prin serviciul de curierat. Cu toate acestea, Clientul se obliga sa verifice starea ambalajelor Produselor livrate de curier si sa nu le receptioneze in cazul in care ambalajele sunt deteriorate. In cazul in care Clientul a optat pentru ridicarea Produselor comandate de la sediul Prestatorului, acesta are obligatia de a verifica starea Produselor la momentul primirii, oricare reclamatii ulterioare referitoare la starea Produselor nefiind luate in considerare.

6.2. Prestatorul oferă o garanție de 1 an pentru Produsele realizate, care acoperă, exclusiv, aspecte legate de lipituri, cusături și stabilitatea intensitații coloristice a printurilor. În caz de producere a unuia din defectele acoperite, Prestatorul se obligă să înlocuiască Produsele defecte, la termene similare livrării iniţiale, pe cheltuiala sa, incluzând şi costurile livrării, cu condiţia ca, la cererea Prestatorului, Clientul să returneze, pe cheltuiala Prestatorului, Produsele deteriorate.

6.3. Sesizările cu privire la calitatea, respectiv, deteriorarea Produselor vor fi transmise către Prestator pe căile de comunicare puse la dispoziția Clientului conform acestui Document și pe Site, în conformitate cu programul de lucru al Prestatorului afișat la punctul de lucru al acestuia.

7. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PRESTATORULUI

Drepturile și obligaţiile Prestatorului reies din cuprinsul întregului Document, prin respectarea fiecărei clauze contractuale, cum ar fi de exemplu, dar nu limitativ:

7.1. Prestatorul va furniza serviciile aferente Comenzilor cu profesionalism și promptitudine.

7.2. Prestatorul va afisa pretul pentru fiecare Produs/optiune de executie in timp real la momentul configurarii Comenzii pe Site.

7.3. Prestatorul va respecta opțiunile de execuție așa cum au fost solicitate în Comandă de către Client.

7.4. Prestatorul va respecta termenul de execuție și prețul final al Produselor comandate conform celor stipulate în confirmarea de primire a Comenzii.

7.5. Prestatorul va informa Clientul despre toate aspectele care ar putea periclita calitatea Produselor comandate (calitatea și conformitatea imaginilor, colajelor și elementelor de grafica respectiv corectitudinea textelor trimise) in masura in care le identifica și va solicita acestuia modificarea Comenzii în consecința. Costurile adiționale rezultate vor fi suportate de către Client, iar termenele de executie initial comunicate Clientului incep sa curga de la data la care Clientul a modificat Comanda conform observatiilor Prestatorului. Pentru evitarea oricaror interpretari, Clientul isi asuma responsabilitatea pentru corectitudinea textelor transmise / conformitatea colajelor si a elementelor de grafica, Prestatorul neputand fi tinut raspunzator pentru verificarea / corectarea / informarea Clientului in legatura cu acestea.

7.6. Prestatorul va solicita modificari ale unor elemente ale Comenzii ori prelungirea termenului de execuție, în oricare moment la execuției, atunci când din motive independente de voința Prestatorului (cum ar fi, dar fără a se limita la: întârzieri / discontinuitatea furnizării unor consumabile din partea furnizorilor de materiale și consumabile, defecțiuni ale unor utilaje folosite în prestarea serviciului, inoperabilitatea punctului de lucru – lipsa curent, apa, gaz) nu poate executa complet sau la timp Produsele comandate de Client. În astfel de cazuri, Prestatorul va respecta dreptul Clientului de a opta pentru anularea Comenzii fără costuri ori daune interese.

7.7. Prestatorul va încasa contravaloarea Produselor comandate de către Client, integral, în termenul și în conformitate cu specificațiile din prezentul Document și din Comandă.

7.8. Prestatorul are dreptul de a rezilia Contractul și de a solicita Clientului acoperierea întregului prejudiciu suferit de Prestator în cazul în care Clientul nu achită contravaloarea Produselor comandate în termen de cel cel mult 30 de zile lucratoare de la data la care Prestatorul a comunicat Clientului finalizarea Comenzii. Pentru evitarea oricăror interpretări, prevederile de mai sus se aplică atât în situația în care Clientul a optat pentru livrarea Produselor prin ridicare personala de la sediul Prestatorului cât și în cazul în care a ales ca livrarea Produselor să se realizeze prin intermediul societăților de curierat. În acest din urmă caz, termenul de 30 de zile lucrătoare se va considera că a fost împlinit dacă în interiorul lui, societatea de curierat nu a putut realiza livrarea Produselor comandate din culpa Clientului (nu a putut fi contactat de către firma de curierat, nu a fost gasit la adresa de livrare, etc.)

8. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE CLIENTULUI

Drepturile și obligaţiile Clientului reies din cuprinsul întregului Document, prin respectarea fiecărei clauze contractuale, cum ar fi de exemplu, dar nu limitativ:

8.1. Clientul se obligă să cunoască standardele tehnice în procesarea materialelor digitale în vederea tipăririi (printării) și să pregătească imaginile fotografice, colajele de imagini fotografice, textele și graficele trimise către Prestator, în vederea personalizării Produselor comandate, în conformitate cu standardele tehnice aplicabile solicitării.

8.2. Clientul se obligă să specifice în Comandă, clar și neinterpretativ, toate elementele (opțiunile) necesare executării Comenzii.

8.3. Clientul poate solicita anularea sau modificarea Comenzii fără costuri suplimentare numai pana la momentul transmiterii de catre Prestator a confirmarii de primire a Comenzii. Dupa acest moment, Clientul va putea solicita anularea sau modificarea Comenzii numai cu condiția asumării costurilor suplimentare generate de operatiunile deja efectuate ori în curs de efectuare, respectiv, a contravalorii Produselor finalizate, urmând ca prevederile Contractului să se aplice până la momentul în care costurile generate de Comanda anulată au fost integral acoperite de Client. Modificarea Comenzii poate implica modificarea termenului de execuție și al prețului final.

8.4. Clientul are dreptul să fie informat în timp util cu privire la orice aspect, constatat de Prestator, care impactează asupra calitatii Produselor comandate, precum și cu privire la propuneri de modificări ale opținilor specificate, întârzieri în execuția Comenzii, respectiv, modificări ale prețului final al acesteia.

8.5. Clientul are dreptul să primeasca Produsele comandate, conform termenelor stabilite în prezentul Document și / sau în confirmarea de primire a Comenzii.

8.6. Clientul va plăti pentru Produsele realizate de căter Prestator conform tarifului și termenului stabilit în prezentul Document și / sau în confirmarea de primire a Comenzii.

9. DREPTUL DE RETRAGERE

9.1. Produsele realizate conform Comenzilor Clientului intră în categoria produselor personalizate în mod clar şi nu pot face obiectul dreptului de retragere reglementat de articolele 9 – 15 din Ordonanța de Urgență nr. 34 / 2014 privind privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, excepția fiind reglementată de articolul16 punctul c) din Ordonanța de Urgență menționată mai sus.

10. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

10.1. În situaţiile în care o parte îşi execută cu întârziere obligaţiile asumate, va plăti celeilalte părţi penalităţi de întârziere de 0.1% pe zi de întârziere din valoarea Comenzii. Cuantumul penalităţilor nu poate depăşi valoarea asupra cărora sunt datorate.

10.2. Partea care nu respectă/nu îşi execută obligaţiile contractuale, va suporta daune-interese, în limita prejudiciului suferit de cealalta parte.

11. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal ale Utilizatorilor / Clienților vor fi prelucrate de către Prestator pentru scopurile și în baza temeiurilor menționate în cuprinsul Politicii de confidențialitate disponibilă pe Site.

12. DREPTURI DE AUTOR

12.1. Conţinutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar fără a se limita la texte, logo-uri, simboluri comerciale, imagini statice sau dinamice, conţinut multimedia, programe, scripturi și orice alte date prezentate pe Site este proprietatea exclusivă a societății Miblioteq S.R.L. și este protejat în conformitate cu prevederile Legii nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe.

12.2. Copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terţe părţi, modificarea sau alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui conţinut în orice alt context decât cel original intenţionat de Miblioteq, includerea oricărui conţinut în afara Site-ului, îndepărtarea semnelor care semnifică dreptul de autor al Miblioteq asupra Conţinutului precum şi participarea la transferul, vânzarea, distribuţia unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afişarea Conţinutului, fără acordul expres scris al societății Miblioteq S.R.L., reprezintă o încălcare a drepturilor de autor ale societății Miblioteq S.R.L. și va da dreptul acesteia la obligarea persoanelor în culpă la plata de despăgubiri, precum și la acoperirea întregului prejudiciu produs Societății.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. În limita prevederilor din prezentul Document - Termeni și Condiții, societatea Miblioteq S.R.L. nu va putea fi trasă la răspundere pentru eventualele erori apărute pe Site, indiferent de cauză, inclusiv dar fără a se limita la modificări, setări, etc., care nu sunt făcute de către administratorul Site-ului. Societatea nu răspunde pentru prejudiciile produse ca urmare a nefuncționării integrale sau parțiale a Site-ului, nici pentru cele rezultând din imposibilitatea accesării anumitor link-uri publicate pe Site. Totodată, Societatea nu va răspunde de conținutul și/sau calitatea altor website-uri la care se poate ajunge prin diverse legături cu Site-ul Societății. Pentru respectivele website-uri răspunderea integrală va reveni deținătorilor website-urilor respective.

13.2. Prezentul Document, conţinutul acestuia, Site-ul și Comanda transmisă de Client precum şi orice conflict care ar putea apărea între Utilizator / Client și Miblioteq vor fi interpretate în conformitate cu legislaţia din România. Toate disputele vor fi soluţionate mai întâi pe cale amiabilă, de comun acord. Dacă aceasta nu va fi posibil, conflictul va fi soluţionat de către instanţa competentă de la sediul societății Miblioteq S.R.L.

13.3. În cazul în care orice dispoziţie de mai sus este declarată nulă sau inaplicabilă de către o instanţă, un tribunal arbitral sau de orice altă autoritate competentă, dispoziţia nulă sau inaplicabilă va fi eliminată din Document, celelalte dispoziţii urmând a rămâne în vigoare.

13.4. Miblioteq S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica în mod unilateral Site-ul/structura acestuia și/sau Conținutul, oricând va considera de cuviință, fără notificarea și/sau acordul prealabil al Utilizatorului / Clientului, precum și de a introduce bannere publicitare de orice natură și/sau legături pe oricare pagină a Site-ului, cu respectarea legislației în vigoare.